ბალანსის შესასწავლად BDO აკადემია გთავაზობთ სასწავლო კურსს. სერტიფიცირების შემდეგ მსმენელს პროგრამაში მუშაობა შეეძლება სრულფასოვნად, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა სხვსსაბუღალტრო პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება.

სასწავლო პროცესი დინამიურია და მოიცავს როგორც თეორიულ სწავლებას, ისე პრაქტიკულ მეცადინეობებს. ეფექტური შედეგისთვის საშუალება გექნებათ ბალანსში იმუშაოთ არამხოლოდ ტრენინგის მსვლელობის დროს, არამედ დადმოუკიდებლადაც, დემო ბაზაში.

კურსის გავლის შემდეგ თქვენ შეძლებთ სრულფასოვნად იმუშაოთ პროგრამაში და აწარმოოთ ყველა ტიპის საბუღალტრო ოპერაცია. ასევე შეადგინოთ ოპერაციების ლოგიკები თქვენი სამუშაო სტილის მიხედვით, გაიმარტივოთ ყოველდღიური საქმიანობა და გაუზიაროთ თქვენი შაბლონები კოლეგებს.


კურსის შინაარსი:

  • I შეხვედრა: პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა
  • II შეხვედრა: შესყიდვები
  • III შეხვედრა: გაყიდვები
  • IV შეხვედრა: ხელფასები და ძირითადი საშუალებები
  • V შეხვედრა: საწყისი აწყობები, პერიოდის დახურვა
  • VI შეხვედრა: მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან, შეჯამება

კურსის ხანგრძლივობა არის 2 კვირა და მოიცავს 6 ორსაათიან შეხვედრას.

ტრენინგის ღირებულება შეადგენს 280 ლარს დღგ-ს ჩათვლითთ.

კურსის ბოლოს, ტესტირების შედეგად 80-ზე მეტი ქულის დაგროვების შემთხვევაში, გაიცემა ბალანსის სერტიფიკატი.

*კურსის გავლისთვის საჭიროა მსმენელი ფლობდეს ბუღალტრულ აღრიცხვას და ჰქონდეს მუშაობის გამოცდილება.

 

დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ გაიაროთ რეგისტრაცია