მრავალფეროვანი ანგარიშგებები

40-ზე მეტი უნიკალური ფინანსური და მენეჯერული ანგარიშგება ცხრილურ და გრაფიკულ ფორმატში

შერჩეული რეპორტების ავტომატური გაგზავნა მითითებულ ადრესატებთან შესაძლებელია მეილით, პროგრამიდანვე, თქვენ მიერ დადგენილი პერიოდულობით.
ყველა ანგარიშგება აწყობადია, კომპანიის საკვანძო რეპორტები კი წარმოდგენილია პროგრამის საწყის გვერდზე დინამიკური გრაფიკების სახით.