სრული ინტეგრაცია RS.GE-სთან

საგადასახადო დოკუმენტების მიღება და გაგზავნა პროგრამიდან, rs.ge-ს პორტალზე შესვლის გარეშე.

შეუსაბამობები მონაცემთა ბაზასა და rs.ge-ზე ასახულ დოკუმენტებს შორის იდენტიფიცირდება სპეციალური ანგარიშგების მეშვეობით.