აწყობადი დოკუმენტები

მეტი თავისუფლება პროგრამასთან მუშაობის დროს – ტიპური ოპერაციების აწყობა და შაბლონების შენახვა მომხმარებლის მიერ.

დოკუმენტების შექმნა შესაძლებელია კომპანიისთვის დამახასიათებელი ოპერაციების სპეციფიკის გათვალისწინებით