აწყობადი საბეჭდი ფორმები

ახლის შექმნა და არსებულის რედაქტირება მომხმარებლის მიერ, კომპანიის კორპორატიული სტანდარტების შესაბამისად.

შექმნილი საბეჭდი ფორმების გაზიარება კი შესაძლებელია მომხმარებლებს შორის.