შეცდომების იდენტიფიკატორი

დაშვებული შეცდომების იდენტიფიცირების შესაძლებლობა სპეციალური შეტყობინებებისა და რეპორტების მეშვეობით.

შეცდომების დაშვებისთანავე პროგრამა მიგანიშნებთ შესაბამის ველზე და შეტყობინების სახით მოგცემთ მისი გასწორების რეკომენდაციას.