მენეჯერის აპლიკაცია - ECHO

მობილური აპლიკაცია MSME-ის ბიზნესის მფლობელებისთვის და ფინანსური მენეჯერებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფს წვდომას რეალურ დროში ფინანსურ და საოპერაციო ანგარიშებსა და ანალიზის ინსტრუმენტებზე

მენეჯერის აპლიკაცია - ECHO

მობილური აპლიკაცია MSME-ის ბიზნესის მფლობელებისთვის და ფინანსური მენეჯერებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფს წვდომას რეალურ დროში ფინანსურ და საოპერაციო ანგარიშებსა და ანალიზის ინსტრუმენტებზე

Enterprise Plus

Enterprise Plus

ყველა ბიზნეს პროცესი ერთიან სისტემაში და მენეჯერის მობილური აპლიკაცია Echo
C139 / თვეში
დეტალურად