განახლებები

14 აპრ,2021

ბალანსის რელიზი 1. 2. 13. 1.

  • განახლებული ინტერფეისი
  • სსა სალაროში თანხის აღრიცხვა
  • საცალო ჩეკების ანალიზი
  • თანამშრომელთა რეესტრი
  • საქართველოს ბანკთან ინტეგრაცია
  • საბოლოო და ავანსის ანგარიშ-ფაქტურების წყვილების ანალიზი
  • უსასყიდლოდ მიწოდების დროს დღგ-ის დაბეგვრა თვითღირებულებიდან
გადმოწერა

გაგვიზიარე შენი შეფასება