განახლებები

22 მარ,2019

ბალანსის რელიზი 1.2.5.3

  • წარმოების მოდულში - პროდუქციის გამოშვების დოკუმენტებში ხელფასის ბართზე დავამატეთ ველი "საპენსიოს შენატანი". ხოლო აღრიცხვის ანგარიშებში ჩაემატა საპენსიოს ხარჯის ანგარიში
  • თუ საშემოსავლო გადასახადის ასახვა ხდება "გადახდისას" ან "დარიცხვისას და გადახდისას" ხელზე ასაღები თანხის გამოთვლა შესაძლებელი იყო მხოლოდ ხელფასსის გადახდის დოკუმენტში. ახლა დავამატეთ ანგარიშგება - "გადასახდელი ხელფასის უწყისი".
გადმოწერა

გაგვიზიარე შენი შეფასება