განახლებები

3 ივლ,2019

ბალანსის რელიზი 1.2.7.1

  • ბალანსში დავამატეთ ახალი ფუნქციონალი "პროექტის ხარჯთაღრიცხვა", რომელიც საშუალებას იძლევა:
    1) პროეტის ჭრილში განისაზღვროს გეგმიური ხარჯები
    2) დაფორმირდეს ანგარიშგება "პროექტის ხარჯთაღრიცხვა"
    3) პროექტის ჭრილში აღირიცხოს წარმოების პროცესი
    4) დაფორმირდეს ანგარიშგება "პროექტის გეგმა-ფაქტიური ანალიზის შესრულების მიხედვით"
  • პროგრამაში დავამატეთ გაუტარებელ დოკუმენტებზე ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის შესაძლებლობა
გადმოწერა

გაგვიზიარე შენი შეფასება