დაცული ინფორმაცია ღრუბლებში (Cloud)

მოქნილობა

ბაზასთან წვდომა ყველგან და ყოველთვის - პირდაპირ ინტერნეტ ბრაუზერიდან, ნებისმიერი მოწყობილობით

დაცულობა

ბაზები განთავსებულია სერვერზე და მისი უსაფრთხოება არ არის დამოკიდებული ტექნიკის გამართულობაზე - თუ კომპიუტერი გაფუჭდა ბაზა არ იკარგება

ხელმისაწვდომობა

უფასო online მხარდაჭერა და ყოველთვიური მინიმალური გადახდები პროგრამის დანერგვის შემდეგ

არავითარი ხარჯები

არანაირი IT მომსახურება ბაზის მოსავლელად და არც სერვერების შეძენის საჭიროება ბაზის მოცულობის ზრდისას