მომენტალური ონლაინ მხარდაჭერა

Connect

პროგრამაში ჩაშენებული ჩატი - კითხვებზე პასუხის online რეჟიმი ბალანსიდან გაუსვლელად

online დახმარება

მხარდაჭერის გუნდის დახმარება მუშაობის დროს - ბალანსის მხარდაჭერის გუნდის წდვომა შენს ბაზაზე team viewer-ით

მხარდაჭერის პორტალი

ბაზის საფუძვლიანი დიაგნოსტიკა - პორტალი, სადაც ფიქსირდება მომხმარებლის მოთხოვნა პრიორიტეტულობის მიხედვით

მხარდაჭერის შეფასება

დაფიქსირებული მოთხოვნების სტატისტიკა პორტალზე - დავალების მიღების სისწრაფე, შესრულების დრო და ხარისხი