მომენტალური ონლაინ მხარდაჭერა

Connect

პროგრამაში ჩაშენებული ჩატი - კითხვებზე პასუხს იღებ online რეჟიმში, ბალანსიდან გაუსვლელად

online დახმარება

ბაზის გაზიარება connect-ის საშუალებით - მხარდაჭერის გუნდის დახმარებას მარტივად იღებ მუშაობის დროს

მხარდაჭერის პორტალი

ონლაინ პორტალი, სადაც აფიქსირებ საკითხებს და აკონტროლებ მათ შესრულებას

მხარდაჭერის შეფასება

დაფიქსირებული მოთხოვნების სტატისტიკა პორტალზე - ხედავ და აფასებ დავალების მიღების სისწრაფეს, შესრულების დროსა და ხარისხს