განახლებები

7 ოქტ,2022

ბალანსის რელიზი_1.3.2.1

ბალანსსის ფუნქციონალში შევიდა შემდეგი ცვლილებები:

  • კომპლექტაციის ანგარიშგება
  • კონტრაგენტების ხელშეკრულების ცნობარის ფორმის ცვლილება
  • გეგმიური დარიცხვების ავტომატიზირება
  • მიღებული სასაქონლო ზედნადებების დამუშავებაში საწყობის მითითების ღილაკი გადმოვიტანეთ ზედნადებების სიაში (პირველ გვერდზე).
  • როდესაც ნაშთების კონტროლი ამორთულია, შესაძლებელი გახდა საჩუქრის გადაცემა მიუხედავად იმისა ნაშთში არის თუ არა ეს საჩუქარი
  • ბანკთან ინტეგრაციის ფუნქციონალის დახვეწა არარეზიდენტი მომწოდებლის დროს
  • გაცემული ზედნადების ჩამოტვირთვის დამხმარეში მისამართის გამოტანისა და საწყობის შევსების შესაძლებლობა
  • შესაძლებელი გახდა ბრუნვით უწყისში ანგარიშების დამატებითი რეკვიზიტების გამოტანა
  • გაყიდვების დამხმარეში დაემატა ,,შერჩევა''ღილაკი
გადმოწერა

გაგვიზიარე შენი შეფასება