თუ ხარ ბუღალტერი

მიიღე სრულყოფილი ინტეგრაცია RS.ge-სთან, მინიმუმამდე შეიმცირე რუტინული საქმე და გააკეთე დეკლარირება 1 საათში

თუ ხარ ბუღალტერი

მიიღე სრულყოფილი ინტეგრაცია RS.ge-სთან, მინიმუმამდე შეიმცირე რუტინული საქმე და გააკეთე დეკლარირება 1 საათში

ჰარმონია RS.ge-სთან

  • პროგრამაში შესრულებულ სამუშაოს პარალელურად ასახავ RS.ge-ზე: 1 კლიკით ტვირთავ/ჩამოტვირთავ ზედნადებებსა და ანგარიშ-ფაქტურებს და 2 წამში ქმნი შესაბამის გატარებებს.
  • ერთხელ ადგენ შესაბამისობებს მიღებულ ზედნადებებში მითითებულ და შენს ბაზაში არსებულ დასახელებებს შორის, რასაც ბალანსი ავტომატურად გაავრცელებს შემდგომ შესყიდვებზე.
  • რეპორტით ამოწმებ გატარებებს - ბალანსი გამოგიტანს ცდომილებებს პროგრამულად ასახულ და RS.ge-ზე არსებულ ზედნადებებსა და ა/ფ-ებს შორის.

დეკლარირება 1 საათში

დეკლარაციების მომზადება ბალანსში ნიშნავს, რომ პროგრამა ანგარიშგებების სახით გაძლევს დამუშავებულ ინფორმაციას, რომელსაც მხოლოდ საგადასახადო პორტალზე ატვირთვა სჭირდება.

ბაზის აღდგენა და გადატანა

ბალანსი გაგიმარტივებს ძველი ინფორმაციის დამუშავებას: თუ მონაცემები ექსელში გაქვს, შეგიძლია დაალაგო პროგრამის შაბლონის მიხედვით და მარტივად შეტვირთო. 

გარდა ამისა, ბალანსი ავტომატურად შექმნის გატარებებს ყველა ძველ რეალიზაციასა და შესყიდვაზე რამდენიმე წუთში, RS.ge-ზე გაცემული და მიღებული ზედნადებების მიხედვით.

ავტომატურად გენერირებადი ფინანსური ანგარიშგებები

ბალანსი ავტომატურად ქმნის მოგება-ზარალის, ფულადი ნაკადების მოძრაობისა და საბალანსო ანგარიშგებებს. გარდა ამისა გაქვს 50-ზე მეტი სრულყოფილი ანგარიშგება კომპანიის საქმიანობის ყველა მიმართულების ანალიზისათვის. ასევე შეგიძლია პროგრამაშივე ააწყო მენეჯმენტის მოთხოვნის შესაბამისი ნებისმიერი სპეციფიკური რეპორტი.

საკანონდებლო ცვლილებების კვალდაკვალ

ყველა საგადასახადო ცვლილება პარალელურად აისახება ბალანსის ფუნქციონალში. პროგრამაში უკვე მომზადდა მე-4 კატეგორიის კომპანიებისათვის სავალდებულო ფინანსური ანგარიშგებების ფორმა.

ჩაშენებული ჩატი და მხარდაჭერის პორტალი

ბალანსში ჩაშენებულია მხარდაჭერის ონლაინ ჩატი - ჩვენი გუნდი მუდამ ხაზზეა. მუშაობის პროცესში პროგრამიდან გაუსვლელად იღებ კითხვებზე პასუხს და საჭიროების შემთხვევაში აქვე უცვლი დოკუმენტებს კონსულტანტს. ბაზის საფუძვლიანი დიაგნოსტიკისთვის არ გჭირდება ზარები ოფისში: ბალანსის ხარდაჭერის პორტალზე აფიქსირებ მოთხოვნას და თვალს ადევნებ შესრულებას. 

რამდენიმე გატარება 1 მოქმედებით

ბალანსში მუშაობა ნიშნავს ნაკლებ რუტინას - რამდენიმე გატარებას გააერთიანებ ერთ ოპერაციაში. მაგალითად, შეგიძლია 1 კილიკით შექმნა ძირითადი საშუალების ცვეთის დარიცხვის, რეალიზაციისა და ჩამოწერის გატარებები.