საბუღალტრო პროგრამა
და მენეჯერული რეპორტები

ბუღალტერია, საწყობის პროგრამა, წარმოება, მაღაზიის პროგრამა, ხელფასების ადმინისტრირება და ძლიერი რეპორტინგი 1C პლატფორმაზე

საბუღალტრო პროგრამა
და მენეჯერული რეპორტები

ბუღალტერია, საწყობის პროგრამა, წარმოება, მაღაზიის პროგრამა, ხელფასების ადმინისტრირება და ძლიერი რეპორტინგი 1C პლატფორმაზე

სრულყოფილი საოპერაციო ნაწილი

საწყობის მართვა, წარმოება, მაღაზიის ავტომატიზაცია, ბუღალტერია და რეპორტინგი ერთიან სისტემაში. მომხმარებლების როლების მართვა და ავტორიზაციები.

გამარტივებული ბუღალტრული აღრიცხვა

სტანდარტული ოპერაციების ავტომატური გატარებები, ზედნადებების დამუშავება რამდენიმე კლიკით და მზა ინფორმაცია დეკლარაციებისთვის

წარმოების პროცესის კონტროლი

გეგმიური და შეკვეთების მიხედვით წარმოების სრული ციკლის აღრიცხვა, წარმოების ყველა ხარჯის განაწილება პროდუქციის თვითღირებულებაში

შესყიდვების მართვა და ოპტიმიზაცია

დააფიქსირე მომხმარებლის შეკვეთები და მიაბი შესაბამისი შესყიდვები. რეპორტებით შეადარე შესყიდული პროდუქციის ძველი და მიმდინარე ფასები. დაუდგინე განსაკუთრებული პირობები მომწოდებლებს და პროდუქციის თვითღირებულებაზე გაანაწილე იმპორტის, ტრანსპორტირებისა და სხვა დამატებითი ხარჯები.

გაყიდვები და მაღაზიის ავტომატიზაცია

ბალანსი შეგიძლია გამოიყენო როგორც ვაჭრობის პროგრამა - პროგრამულად ასახო მყიდველებთან ურთიერთობის სრული პროცესი: ჯერ დააფიქსირ0 კომერციული შეთავაზება და საფუძველზე მიაბა რეალიზაცია. გაყიდვის ოპერაციები 1 კლიკით აისახება RS.GE-ზე. ერთსა და იმავე პროდუქტებზე შეგიძლია დაადგინო განსხვავებული ფასები ერთგული მომხმარებლებისთვის, თუნდაც განსხვავებულ ვალუტაში.

Balance Enterprise-ში ავტომატიზებული გაქვს მაღაზიაც. ყველა სავაჭრო მოწყობილობა ინტეგრირებულია POS-სთან. მოლარე პროგრამულად ხედავს საწყობს, მარტივად მუშაობს და შედეგად ამცირებს მექნიკურ შეცდომებსა და მომსახურების დროს.

საწყობების მართვა და კონტროლი

გამოიყენე ბალანსი როგორც საწყობის პროგრამა - აკონტროლე ნაშთები საწყობების მიხედვით,პროგრამულად ადევნე თვალი მარაგების გადაადგილებას საწყობებს შორის, დაადგინე პროდუქციის მინიმალური ნაშთები. აღრიცხე პროდუქცია პარტიების და სერიების მიხედვით. გაყიდული პროდუქცია და წარმოების პროცესში გახარჯული მასალები ავტომატურად ჩამოიწერება საწყობიდან.

ფინანსური რეპორტინგი 1 კლიკით

ბალანსში მარტივია ფინანსური აღრიცხვა - მიუთითე სასურველი პერიოდი და ნებისმიერ მომენტში პროგრამა 1 კლიკით გამოგიტანს მოგება-ზარალის, ფულადი ნაკადების მოძრაობისა და საბალანსო ანგარიშგებებს. ბალანსში მარტივად ითვლი თანამშრომლების ხელფასებს, მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს მოცულობის ან ნამუშევარი დროის მიხედვით.

ანალიტიკა და მენეჯერული რეპორტები

ძირითად ფინანსურ ანგარიშგებებთან ერთად, ბალანსის რეპორტინგ სისტემაში გაქვს ნებისმიერი სასურველი რეპორტი, კომპანიის საქმიანობის ყველა ეტაპისთვის. Cloud ტექნოლოგიით კი პროგრამასთან წვდომა გაქვს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან.

Enterprise

Enterprise

კომპანიის ყველა ბიზნეს პროცესი ერთიან სისტემაში
C109 / თვეში
დეტალურად