საწყობისა და მაღაზიის პროგრამა

საწყობის მართვა, მაღაზიის სრული ავტომატიზაცია და ინტეგრაცია სავაჭრო მოწყობილობებთან

საწყობისა და მაღაზიის პროგრამა

საწყობის მართვა, მაღაზიის სრული ავტომატიზაცია და ინტეგრაცია სავაჭრო მოწყობილობებთან

ვაჭრობის პროგრამა

დააკავშირე მაღაზიის ყველა მოწყობილობა მოლარის ინტერფეისთან

 

საწყობის პროგრამა

თვალი ადევნე საწყობს ონლაინ რეჟიმში

მენეჯერის რეპორტები

შენით ააწყვე რეპორტი შესყიდვებში, გაყიდვებში თუ საწყობში

დისტრიბუცია

გააფორმე როგორც მყიდველების შეკვეთები და გადახდები, ასევე აკონტროლე პროდუქტების ნაშთები და მყიდველების დავალიანებები

დაინახე შესყიდვების სრული ჯაჭვი

✔ მომწოდებლებთან შეკვეთების დაფიქსირება

✔ შეკვეთების საფუძველზე შესყიდვების გაფორმება

✔ ფასების ცვლილების კონტროლი - მომწოდებლების და პროდუქტების მიხედვით

✔ იმპორტისა და დამატებითი ხარჯების განაწილება თვითღირებულებაზე

 

რა ხდება საწყობში?

✔ ონლაინ აკონტროლე საწყობის ნაშთები და თვითღირებულება

✔ დაადგინე მინიმალური ნაშთები

✔ აკონტროლე უარყოფოთი ნაშთები

✔ პროგრამულად აკონტროლე საწყობებს შორის პროდუქტის გადაადგილება

✔ გაიმარტივე ინვენტარიზაციით გამოვლენილი დანაკლისების და ზედმეტობების აღრიცხვა

✔ ააწყვე ნებისმიერი სასურველი რეპორტი

პრისეილერს შეუძლია

✔   დისტრიბუციის ზედნადების გაწერა;

✔   ბორტზე ნაშთების კონტროლი;

✔   მყიდველების ბიზნეს რეგიონების მიხედვით აღრიცხვა

✔   მყიდველების დავალიანების აღრიცხვა ცენტრალური ფილიალის ჭრილში

✔   მყიდველის შეკვეთების სამუშაო ადგილი- მყიდველისგან უკან დაბრუნებების შექმნის დამუშავება

✔   სავაჭრო წარმომადგენლების აღრიცხვა.

RS.ge

✔ სასაქონლო ზედნადებების ჩამოტვირთვა/ატვირთვა

✔ 👆 მათი შესაბამისი შესყიდვების/რეალიზაციების ავტომატურად შექმნა

პროგრამაში მუშაობას ახლა იწყებ?
"ბალანსში" Rs.ge-დან სრულად დააწევ ისტორიას ამ მომენტამდე

თვალი ადევნე თითოეულ რეალიზაციას

✔ მომხმარებლებისთვის კომერციული შეთავაზების დაფიქსირება

✔ შეთავაზების საფუძველზე რელაიზაციების გაფორმება

✔ დინამიური და სტატიკური ფასის ტიპების დადგენა პროდუქტებზე

✔ ავტომატური და მექანიკური ფასდაკლებები

✔ დაგროვების და ფასდაკლების ბარათების პროგრამული აღრიცხვა

✔ ფასები ნებისმიერ ვალუტაში

 

POS - მოლარის ე.წ. „თაჩიანი“ ინტერფეისი

✔ ავტომატური ფასდაკლებების, სასაჩუქრე და ლოიალობის ბარათების გამოყენება

✔ ზედნადების გაწერა მოლარის ინტერფეისიდანვე

✔ მაღაზიისათვის საჭირო ყველა მოწყობილობის ინტეგრაცია

✔ცხელი ღილაკები - ხშირად გამოყენებადი პროდუქტები თვისივე სურათებით ინტერფეისზე

✔ რეალიზაციების დაფიქსირება განსხვავებული გადახდის პირობებით - ნაღდი, უნაღდო, კონსიგნაცია

✔ თანხის შეტანისა და გამოტანის კონტროლი ს.ს.ა. სალაროში

ახალი მომხმარებლის ეკრანი

უკვე გვაქვს მომხმარებლს ეკრანიც, იგივე Customer display - სალაროსთან მომხმარებლის მხარეს მიმართული ეკრანი, რომელზეც გამოტანილია დაანგარიშებული თანხა

თუ საბუღალტრო პროგრამაც გჭირდება

ნახე Balance Enterprise - ყველაფერი რაც ზემოთ უკვე ჩამოთვლილია საბუღალტრო პროგრამა 

 

Inventory

Inventory

მარაგების მართვის ავტომატიზაცია
C79 / თვეში
დეტალურად