საწყობის პროგრამა

მართე შენი მარაგები საწყობების მიხედვით - აკონტროლე ხარჯვა, ნაშთები და რეალურ დროში ადევნე თვალი პროდუქციის ვარგისიანობის ვადებს 

სცადე უფასოდ

საწყობის პროგრამა

მართე შენი მარაგები საწყობების მიხედვით - აკონტროლე ხარჯვა, ნაშთები და რეალურ დროში ადევნე თვალი პროდუქციის ვარგისიანობის ვადებს 

სცადე უფასოდ

დაინახე პროდუქტის გადაადგილება საწყობებს შორის

ბალანსი შეიძლება გამოიყენო როგორც საწყობის პროგრამა და თვალი ადევნო შენი პროდუქციის შიდა მოძრაობას. საწყობის მენეჯერები აფორმებენ გადაადგილებაზე შეკვეთებს და პროდუქციის რეალურად მიღების შემდეგ ადასტურებენ პროგრამაშივე. ბალანსის ავტორიზაციის ფუნქციონალი საშუალებას გაძლევს თავიდან აირიდო საქონლის არასანქცირებული მოძრაობა.

აკონტროლე ნაშთების რაოდენობა

თუ გჭირდება ნაშთების დეტალური კონტროლი, ბალანსი საშუალებას გაძლევს:

• ჩართო უარყოფითი ნაშთების ფუნქცია და პროგრამულად ვეღარ გაიყიდოს ამოწურული საქონელი - ანუ მარაგები აღარ გავა მინუსში
• საწყობების ჭრილში განსაზღვრო მინიმალური ნაშთები კონკრეტულ პროდუქციაზე, რაც მიგანიშნებს მარაგების შევსებაზე
• ერთი რეპორტით აკონტროლო როგორც თავისუფალი, ისე დარეზერვებული ნაშთები

 

აკონტროლე მარაგები პარტიების მიხედვით

ბალანსში შეგიძლია პროდუქცია აღრიცხო ვარგისიანობის ვადებისა და სერიების მიხედვით და საქონლის მოძრაობა დააფიქსირო კონკრეტული პარტიების შესაბამისად.


რეპორტები საშუალებას მოგცემს დეტალურად - ვარგისიანობის ვადების ჭრილში, გააკეთო განხორციელებული ოპერაციების ანალიზი.

გაიმარტივე ინვენტარიზაცია

ბალანსში გამარტივებულია პროდუქციის აღწერა - ბალანსში თითოეული საწყობისთვის იქმნება ინვენტარიზაციის დოკუმენტი. ამავე დოკუმენტის საფუძველზე შეგიძლია მარაგების ზედმეტობის შემოსავალში აღება, ხოლო დანაკლისის ჩამოწერა.

ბალანსი ინტეგრირდება სკანერთან და აღწერის პროცესში ინვენტარიზაციის დოკუმენტი ივსება შტრიხკოდების მიხედვით.

შექმენი საწყობის სრული სურათი

რეპორტებში ლაივ რეჟიმში ხედავ რომელ საწყობში რა პროდუქციაა: როდის არის შესყიდული და რა ნაწილია გაყიდული ან ჩამოწერილი; ხედავ მარაგის თვითღირებულებას, ხელმისაწვდომ და რეზერვირებულ ნაშთებს; აკონტროლებ უარყოფით და მინიმალურ ნაშთებს; ხედავ საწყობებს შორის მაგარების გადაადგილებას და ინვენტარიზაციის შედეგებს.

თუ მარაგების მართვისთვის შენთვის მნიშვნელოვანია სხვა ინფორმაცია, თავად აწყობ სასურველ რეპორტს.