დისტრიბუციის აპლიკაცია

შეკვეთებისა და გადახდების გაფორმება, ასევე პროდუქტების ნაშთებისა და მყიდველების დავალიანებების კონტროლი ერთ სისტემაში

დისტრიბუციის აპლიკაცია

შეკვეთებისა და გადახდების გაფორმება, ასევე პროდუქტების ნაშთებისა და მყიდველების დავალიანებების კონტროლი ერთ სისტემაში

ბალანსის დისტრიბუციის მოდულში თქვენ შეძლებთ:

•ბორტზე ნაშთების კონტროლს
•მყიდველების აღრიცხვას ბიზნეს რეგიონების მიხედვით
•მყიდველების დავალიანების აღრიცხვას ცენტრალური ფილიალის ჭრილში
•მყიდველის შეკვეთების ერთიანი დამუშავება
•მყიდველისგან უკან დაბრუნებების გაფორმებას
•სავაჭრო წარმომადგენლების (პრისელერების) აღრიცხვას

საქონელი სადისტრიბუციოდ

დისტრიბუციის მოდულში განთავსებულია ახალი დოკუმენტი „საქონელი სადისტრიბუციოდ“, რომლის საფუძველზეც გამოიწერება დისტრიბუციის ზედნადები

•დოკუმენტის შევსება ნაშთებით ან საქონლის გადაადგილების დოკუმენტით
•დისტრიბუციის ზედნადების გამოწერა
•ქვე-ზედნადებების გაწერა
•მარაგის ნაშთების კონტროლი ქვე-ზედნადების გაწერისას

ბორტის ტიპის საწყობი

•სატრანსპორტო საშუალების მითითება
•მძღოლის მითითება
•საქონელი სადისტრიბუციოდ àდისტრიბუციის ზედნადები à რეალიზაციის დოკუმენტი à ქვე-ზედნადები

ბიზნეს რეგიონების მიხედვით აღრიცხვა:

•ბიზნეს რეგიონების ცნობარი
•ბიზნეს რეგიონი მიეთითება მყიდველის ბარათზე
•ქვე-რეგიონების დამატება
•რეპორტები ბიზნეს რეგიონების ჭრილში
•მყიდველის ბარათზე სათავო მყიდველის მითითება
•რეპორტები სათავო მყიდველის მიხედვით

შეკვეთების დამუშავება

•შეკვეთების საფუძველზე რეალიზაციების ერთიანად შექმნა
•შეკვეთების სტატუსი: ღია, ნაწილობრივ მიწოდებული და დახურული
•შეკვეთების გაფილტვრა: სავაჭრო წარმომადგენლით, საწყობით, ბიზნეს რეგიონით
•სასაქონლო ზედნადებების ავტომატური შექმნა

MARDI - დისტრიბუციის აპლიკაცია

აპლიკაცია შექმნილია Google Flutter პლატფორმაზე და აქვს სრული ინტეგრაცია ბალანსის პროგრამასთან

  • მყიდველის შეკვეთა
  • მყიდველის გადახდა
  • დავალიანებების კონტროლი
  • საწყობში ნაშთები
  • რეალიზაციების შექმნა
  • უკან დაბრუნება